W związku z organizacją Interaktywnego Muzeum Technik Bezpieczeństwa, Transportu, Ochrony i Higieny Pracy zwracamy się z prośbą do wszelkich instytucji, firm i osób prywatnych posiadających dokumentacje, dokumenty kartograficzne, materiały szkoleniowe, książki, katalogi, opracowania naukowe, zdjęcia, plakaty, znaki, tablice, odznaki itp. dotyczące interesujących nas dziedzin:

  1. Bezpieczeństwa ruchu drogowego
  2. Bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego
  3. Bezpieczeństwa i higieny pracy
  4. Bezpieczeństwa przeciwpożarowego
  5. Obrony cywilnej

Chcemy poprzez działalność naszego muzeum zabezpieczyć, skatalogować, opisać i udostępnić zainteresowanym wszelkie materiały dotyczące technik bezpieczeństwa. Prosimy zatem o możliwość dostępu do nich lub przekazania ich do naszego muzeum.

Kontakt: muzeum@towary-niebezpieczne.pl, telefon: 607 268 497

Dyrektor Muzeum: Piotr Matan, tel: +48 668 269 428